Prof. Dr. Zekeriya Beyaz
Anasayfa >> Makaleler >> Türbe ziyaretleri

"İslam ileri, Müslümanlar neden geri?"

Türbe ziyaretleri


Türbe ziyaretleri

İslami bilgisi zayıf, kültürü kıt ve mantık dokusu gelişmemiş Müslümanlar arasında yayılan batıl inançlardan birçokları da türbe ziyareti esnasında ortaya çıkmaktadır. Mübarek gün ve gecelerde özellikle hanımlar tarafından yapılan türbe ziyaretleri, zaman zaman televizyonlar tarafından yansıtılmaktadır. Buralarda sergilenen görüntüler ve yapılan konuşmalar çoğu zaman İslam ve akıl dışı anlamlar ifade etmektedir.

Mübarek günlerde yapılan türbe ziyaretlerinde ne yazık ki bazen Müslümanlara hiç yakışmayacak sapkınlıklar sergileniyor.

İslami bilgisi zayıf, kültürü kıt ve mantık dokusu gelişmemiş Müslümanlar arasında yayılan batıl inançlardan birçokları da türbe ziyareti esnasında ortaya çıkmaktadır. Mübarek gün ve gecelerde özellikle hanımlar tarafından yapılan türbe ziyaretleri, zaman zaman televizyonlar tarafından yansıtılmaktadır. Buralarda sergilenen görüntüler ve yapılan konuşmalar çoğu zaman İslam ve akıl dışı anlamlar ifade etmektedir.

Mezar Ziyaretleri Meşrudur

İslamiyette mezar ziyaretleri usulü dahilinde yapıldığı zaman meşrudur, hatta teşvik edilmiştir. Peygamberimiz bir ara mezar ziyaretlerini yasaklamıştı. Henüz İslam ahlak ve anlayışı yeterli ölçüde yerleşmediğinden olacak mezar ziyaretleri engellenmişti. Sonra serbest bırakıldı.

Müslümanlar mezarları ara ara ziyaret eder, akrabaları ve diğer Müslümanlar için Allah’dan af ve rahmet diler, onlar için dua eder. Böylece hem ziyaretçi Müslüman ölümü hatırlar, kalbi yumuşar, hem de ölmüşleri için dua ederek onlara manevi hediyeler göndermiş olurlar.

Atalarımızın mezarları ölmüş atalarımızın yurtlarıdır, evleridir. Oraları bakımlı tutmak ve düşman çizmesinden korumak yaşayan Müslümanların görevleridir. Bu da bize vatanımızı korumada ek manive destek ve kararlılık duygusu kazandırır. Dolayısıyla mezarlarımızı bakımlı, temiz ve ağaçlandırılmış güzel yerler haline getirmek ve oraları zaman zaman ziyaret eylemek dini açıdan tebrik edilen görevleridir.

Sapkın Davranışlar, Sapkın Sözler

Mübarek gün ve geceler de yapılan türbe ziyaretlerinden ekranlara yansıyan görüntü ve konuşmalar Müslümanlara hiç yakışmayacak sapkınlıklar sergilemektedir.

Daha çok kadınların yaptıkları sakarlıkları kısaca şöyle özetleyebiliriz:

Türbenin etrafında Kabe gibi taraf etmeler, türbenin taşına, duvarına ve örtüsüne yüz sürmeler, onları öpmeler, hastaları türbenin yanında günlerce yatırıp şifa beklemeleri, türbeden mi Allah’tan mı olduğu ayırt edilemeyen dilekler dilemeleri, bundan önce geldim, tuttuğum dilekler gerçekleşti, yeni dilekler için geldim gibi sözler söylemeler ve daha neler neler…

Bu türlü davranışların tamamı İslam'a aykırı ve batıl inançlardır, batıl davranışlardır.

Vesile Edinilebilir

Kur’an-ı Kerim’de Allah'a yakınlık için vesile arayın mealinde ayet_i kerime vardır. Buradaki vesile hayırlı işlerdir.

Zorlama bir yorumla şöyle  söylenebilir:

“Allah'ım bu türbede yatan evliyanın hatırına duamı kabul eyle”

Bunu da bir çeşit vesile edinme denilebilir. Aklı başında, bilinçli Müslümanlar dualarını Allah'a yöneltirler. Mezarda taştan asla bir şey istemezler. Çünkü Allah’tan başkasına dua ederek bir şey istemek Allah'a şirk koşmak olur.

Ama, Allah'ım, duamı, dileğimi, Peygamberimiz hürmetine kabul eyle, Kur’an-ı Kerim hürmetine kabul eyle gibi sözler söylenebilir. Ve de bunlar Kur-an-ı Kerim’deki “Allah'a ulaşmada vesile arayın” ayetine uygundur denilebilir.

İyi Niyetli Kötülükler

Bu noktada, şu gerçeği de ifade edelim: Türbe ziyaretlerinde dua ve dilekte bulunanların yüzda 99 bu niyetle yapıyor, Allah'a dua ediyor, ama bunu yaparken tam ifade edemiyor. Yoksa, bugün mezardaki ölüden yardım isteyen, ona uda edip yalvaran Müslümanın varlığını düşünmek mümkün olsa da, öylesi ahmak kimseleri bulmak pek kolay değildir.

O nedenle biz, türbe ziyaretlerinde birtakım yanlışlar yapan Müslümanların davranışlarını iyi niyetli kötülükler olarak değerlendiriyoruz. Düzeltilmeleri gerekir, uyarılmaları icap eder. Ama, onları Allah'a şirk koşuyorlar demek çok ağır ve de çok haksız suçlama olur. O insanları normal hayatlarında inceleyin, namaz kılar Allah'a imanı sonsuzdur. İnceleyin, namaz kılar Allah için, oruç tutar Allah için, Allah’a imanı sonsuzdur. Allah'ın varlığına ve birliğine, eşi ortağı olmadığına yürekten inanırlar. Dolayısıyla, vahhabilerin yaptığı gibi, türbe ziyareti yapan Müslümanları müşrik olmakla suçlamak asla caiz değildir. Ortada iyi niyetle yapılan yanlışlar vardır. Bize düşen onları uyarmak ve düzeltmektir… Bir Müslümana kafir ve müşrik demek de büyük vebali gerektirir. Biz öyle vebal altına giremeyiz ve de öylesi insafsızlığı yapamayız.

Beyaz Hocanın'ın Tüm KitaplarıSatın almak için www.sancakyayinlari.com'u ziyaret ediniz!