Prof. Dr. Zekeriya Beyaz
Anasayfa >> Makaleler >> Atatürk'ün İslam'a Hizmetleri

"İslam ileri, Müslümanlar neden geri?"

Atatürk'ün İslam'a Hizmetleri


Atatürk'ün İslam'a Hizmetleri

Mustafa Kemal Atatürk’ün yüce dinimiz İslam’a büyük Müslüman Türk milletine yapmış olduğu hizmetleri bir yazı ile anlatmak mümkün değildir. Yazımızda konu başlıkları halinde, Atatürk'ün yüce İslam'a yaptığı hizmetleri özet olarak ele aldık.

Mustafa Kemal Atatürk’ün yüce dinimiz İslam’a büyük Müslüman Türk milletine yapmış olduğu hizmetleri bir yazı ile anlatmak mümkün değildir. Biz burada sadece konu başlıkları şeklinde bir özet yapmakla yetineceğiz:

1 – Savunma Savaşları

Osmanlının son yıllarında Mustafa Kemal diğer yüksek rütbeli subaylardan daha ileri biçimde Osmanlı ülkesini, dolayısıyla Müslümanları ve İslamı düşmanlara karşı korumak üzere bir çok cephede savaşmıştır. Hayatının en güzel yıllarını cephelerde savaşlarda geçirmiştir. Bu savunma savaşları içinde en önemlisi,Çanakkale Savaşında kazanmış olduğu zafer, ülkemizin işgale uğramasına engel olmuştur. Çanakkale’de diğer komutanlarımız ve mehmetçiklerimiz hizmet ve kahramanlığı da büyük olmuştur. Ama, M. Kemalin cephe zaferi topyekün savaşın kazanılmasında, neticenin alınmasında çok büyük tesir icra eylemiştir. Çanakkale savaşı M. Kemal’in, İslama ve Müslümanlara hizmetinin zirvelerindendir.

2 – İstiklal Savaşı ve Zaferi

M. Kemal İstiklal Savaşımızı ve zaferlerimizin bir numaralı mimarıdır. İşgale uğrayan ülkemizi ve hakkımızı M. Kemal’in öncülüğünde, O’nun komutasında yıllar süren savaşla, milletçe savaşarak kurtardık. Tekrar altını çizelim: Düşman işgaline uğrayan ülkelerimiz M. Kemal’in öncülüğünde ve onun komutasında kurtulmuştur. Esir yaşamaktan kurtulmamızın birinci dereceden M. Kemal’e borçluyuz. O olmazsa olmazdı. Atatürk’ün İstiklal Savaşına öncülük ve başka komutanlık yaparak ülkemizi ve milletimizi kurtarması, dolayısıyla İslama ve Müslümanlara hizmetleri her türlü takdirin üzerindedir. Bunu anlayabilmek için, bir an onun yokluğunu istiklalimizi kazanamayacağımızı düşünelim yeterli

3 – Cumhuriyet İslama Dönüştür

Atatürk, İstiklal savaşı sonrasında Cumhuriyet idaresini kurarak bizi yönetim itibarıyla İslamın ilk devrine döndürmüşlerdir. Çünkü Hz. Peygamber bütün dünyevi işlerini istişare ile yaparlardı. Dört halifenin hiç biri birbirinin oğlu veya kardeşi değildi. Yani orada dört halifeden sonra gelen Muaviye Cumhuriyeti kaldırdı. Yerine saltanatı getirdi. Oğlunu yerine hükümdar yaptı. Ve ailece sürdü gitti. İşte, Atatürk Cumhuriyeti ilan ederek, İslamın ilk devrindeki, dört halife dönemindeki cumhur-halk, çoğunluk idaresini getirdi ve böylece aile saltanatına son verdi. Atatürk’ün bu başarısı İslam’a ve Müslümanlara son derece büyük bir hizmet olmuştur. Diğer Müslüman ülkeler de örnek oluşturmuştur.

4 – Dünya İçin de Çalışmak

Atatürk’den önce, hakim zihniyete göre, insan asıl olarak ahiret için çalışmalıydı., dünya hiç de önemli değildi. Hatta dünya için çalışmak büyük günah sayılırdı, Allah’tan uzaklaşma sayılırdı. Bu yanlış anlama yüzünden de, biz Müslümanlar geri kalmıştık, fakir düşmüştük. İşte, Atatürk ve O’nun getirdiği İnkılaplar bu yanlış zihniyeti değiştirdi. Dünya için de çalışmak, kalkınmak, zengin olmak zihniyeti yerleşti. Böylece biz Müslümanlarda büyük bir zihniyet inkılabı oldu. Bu zihniyet zamanla diğer Müslüman milletlere de yayıldı. Sonuçta, belli bir kalkınma düzeyine yaklaştık. Eğer o zihniyet değişmesi olmasa idi, biz bugün şimdikinden yüz kat daha kötü olmak zorunda olacaktık.

5 – Kur’an’ı Türkçeye Çevirtti

Biz Türkler bin yılı aşkın bir zamandan beri Müslüman olmamıza rağmen dinimizin kutsal kitabında bir şey anlamazdık. Sadece hoca efendilerin bir bölümü, Arapça bilenleri anlardı. Halk Kur’an’dan hiçbir şey anlamazdı. İşte Atatürk bizzat meşgul olarak bütçeden para ayırarak, emirler vererek Kur’an’ın Türkçe tefsirini yaptırdı, halkımız dinini dinini anlasın diye Hamdi Yazır’a Türkçe Kur’an tefsirini dokuz cilt halinde diyanete bastırdı, halka dağıttı.

6 – Hadisleri Tercüme ettirdi

Atatürk yine halkımızın dinini anlasın diye Peygamberlerimizin hadislerini, Buhari hadislerini Türkçeye tercüme yaptırdı. Ve yine Diyanete, bastırıp halka dağıttı. O zamana kadar, böyle bir hadis tercümesi yapılmamıştı.

7 – Hutbeleri Türkçeleştirdi

Bugün camilerimizde, Cuma günleri okunan hutbeler Atatürk’ün emrinden önce Arapça okunurdu. Bin yıl Türkçe konuşan ve Arapça bilmeyen halkımıza Arapça hutbe okuyup öğüt verdiler. Tabi halkımız hiçbir şey anlamazdı. İşte, Atatürk, bir emirle bu mantıksızlığa son verdi. Hutbelerin öğüt kısmı Türkçe olacak dedi, ve öyle oldu. Bugün onun sayesinde halkımız Cuma günleri Camilerde Türkçe hutbe dinleyecek, dinini öğrenmekte, öğüt almaktadır.

8 – Dinle Siyaseti ayırdı

Atatürk Laiklik ilkesi ile din ile siyaseti ayırdı, böylece dini bir siyaset ve menfaat aracı olmaktan kurtardı. Bugün biz dini siyasete araç yaparak, kendi partisinden olmayanları kafir sayanları gördükçe, Atatürk’ün ne kadar doğru yaptığını daha iyi anlayabiliyoruz. Eğer din ile siyaset ayrılmasaydı, partiler birbirlerine cihad ilan ederlerdi…

Kısacası, bütün bunlar Atatürk’ün İslam’a ve Müslümanlara yapmış olduğu hizmetlerin sadece konu başlıklarıdır. Bu konuyu bir kitap haline getireceğiz. Yüce Allah M. Kemal Atatürk ve arkadaşlarına gani gani rahmet eylesin. Bizlere de basiret ihsan eylesin.

Beyaz Hocanın'ın Tüm KitaplarıSatın almak için www.sancakyayinlari.com'u ziyaret ediniz!